Çalışmalarımız

Çevre Temizlik Vergisi

10 Şubat 2016 Saat: 18:29
Açıklama : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut , işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir. Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde  olursa olsun binaları (ev ve işyerlerini) kullananlardır. 
 
İstenen Belgeler;
- Belediyeden temin edilecek Çevre Temizlik Vergisi formu doldurulacak.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yorum Yapmak için Tıklayınız.