Çalışmalarımız

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.

10 Şubat 2016 Saat: 18:27
1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; 
- Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu
- Ustalık belgesi fotokopisi
- İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi
- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu
- 2 adet vesikalık fotoğraf 
- Fen işlerinden uygundur belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge
 
2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;
- Dilekçe
- Başvuru Beyan formu
- Nüfus Cüzdana fotokopisi
- Şirketlerden sözleşme fotokopisi
- İkametgah ilmühaberi 
- Vergi Levhası fotokopisi
- Kira kontratı veya tapu fotokopisi
- İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu
- Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı
- Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge
- Ustalık belgesi fotokopisi
- Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu
yorum YORUMLAR
toplam yorum 0 kullanıcı yorumu
Onay bekleyen 1 yorum
Yorum Yapmak için Tıklayınız.