Kurumsal

Misyonunuz

10 Şubat 2016 Saat: 10:00

İlçemizi; mevcut insan gücü ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak ve Milli ahlak, örf, adet ve geleneklerimize ve anenelerimize sahip çıkarak, ekonomi, turizm,sosyal, kültürel bazda en ideal noktalara taşımak.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.