Dursunbey

Dursunbey Hakkında

a- Tarihçe
Dursunbey ve çevresi oldukça eski yerleşim yerlerindendir. Milattan sonra 131-132 yıllarında Roma uygarlığı zamanında kurulduğu tahmin edilmektedir. Dursunbey’in yakın tarihteki adı Balat olmakla birlikte, nahiye teşkilatının kurulması ile birlikte adı bölgeye yerleşen Türkmenlerin ileri gelenlerinden Dursun Ağa’ya izafeten Dursunbey olarak değiştirilmiştir. Balıkesir’e bağlı bir bucak merkezi iken 1925 yılında ilçe olmuştur. Belediye teşkilatı ise 1900 yılında kurulmuştur.

b- Konum
Dursunbey, bağlı olduğu il olan Balıkesir’in doğusundadır.  Balıkesir – Kütahya yöresinin engebeli ve ormanlık bölgesinde, Balıkesir’e 72 km. uzaklıkta ve Ankara-İzmir demiryolunun 7 km. kuzeyindedir. İlçenin rakımı 639 m. Yüzölçümü 1952 km2 dir. Dursunbey ilçesi bu arazi büyüklüğü ile Balıkesir merkez ilçe dahil ilde en büyük araziye sahiptir ve il yüzölçümünün yüzde 13.33’ünü kapsamaktadır.

c- Ekonomi
Dursunbey genelinde 126,000 hektar orman alanı mevcuttur. Türkiye’de iki adet orman işletmesi bulunan nadir ilçelerdendir. İlçede en önemli geçim kaynağı  orman ve orman ürünlerine dayalı sanayi kollarından sağlanmaktadır ki en önemli ticari faaliyette keresteciliktir. Dursunbey ve civarındaki ormanlardan kesilen tomrukların yanı sıra ilçeye BDT ülkelerinden bol miktarda ithal orman emvali gelmekte ve işlenmektedir. Bu sektör aynı zamanda nakliye sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. 80 civarındaki ağaç sanayi imalathanelerinde 900 kişi çalışmakta ve yılda  250.000 metreküp orman emvali işlenmektedir. İlçenin Söğütözü Bölgesinde zengin kömür yatakları ile Güğü Köyü civarında kıymetli taş işlemeciliğinde takı olarak kullanılan ametist madeni yatakları  bulunmakta ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. İlçe traverten mermer rezervi açısından da zengindir, gelişen sektörlerden biri de traverten mermer işletmeciliğidir ve ilçe nüfusunun önemli bir kesimi maden ve mermer ocaklarında çalışmaktadır.

d-Nüfus:

1990 yıllarda 10.000 civarında olan nüfus gitgide artmış ve 2012 yılında yapılan en son Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezi nüfusu 16.942 genel nüfus ise 41.320 olarak kayıtlara geçmiştir. Doğal olarak nüfus çoğaldıkça Belediyemizde üzerine düşen İmar ve Alt yapı sorunlarını kısa sürede aşmış ve ilçe merkezini düzenlemiştir.

e- Turistik Yerlerimiz : 

1- Suçıktı : Kaynak halinde yeraltından çıkan suyun oluşturduğu eşsiz doğa güzelliğidir. Şehir merkezinin hemen yanında bulunması nedeniyle özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız yoğun olarak itibar etmektedir. Bulunduğu alanda bulunan ve doğal güzelliği bozmayan alabalık üretim tesisleri ayrı bir özellik katmaktadır. Suçıktıda akan suyun sesiyle yenen bir yemeğin, içilen çayın tadı bambaşkadır. Bulunduğu alan, çocuk oyun alanları, hediyelik eşya satış noktaları, camii ile daha da zenginleştirilmiştir. Suçıktı ayrıca bir kültür merkezidir de. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen ve artık gelenekselleşen “Suçıktı Şiir Akşamları etkinliği” ulusal boyutlara ulaşmıştır. Etkinliğe Türkiye’nin her bölgesinden ünlü şairler iştirak etmektedir.

2- Dağ Turizmi: İlçemiz, Balıkesir’in iç kesimlerinde kaldığından, şehrin gürültüsünden, modernizmin getirdiği betonlaşmadan arınmış bölgelere sahiptir. Özellikle dağ turizmi açısından meraklısına eşsiz mekanlar sunmaktadır. Bölgenin Orman İşletmesine ait piknik ve turizm alanlarında korumaya alınmış hayvanlar ve gezi alanları bulunmaktadır.

3- Mesire ve Piknik yerleri: İlçemizin doğal güzelliklerle iç içe olması nedeniyle şehir merkezine çok yakın yerlere kurulmuş mesire ve piknik alanları mevcuttur. Piknik alanlarına yerel halkımız tarafından yazlık türü doğa ile özdeş yapılaşmalar mevcuttur. Bunlar arasında belli başlı sayabileceğimiz yerler olarak; Pembe Köşk, Meşekent, Çınarlıpınar mesire alanlarını sayabiliriz.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.