Çalışmalarımız

İnşaat Ruhsatı

10 Şubat 2016 Saat: 18:32

Açıklama : İnşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İstenen Belgeler;
- Ruhsat talep dilekçesi
- Tapu sureti
- Çap
- İmar durumu
- Plan kote 
- Yol kotu tutanağı 
- Kanal kotu tutanağı
- Proje müellifi belgesi 
- Zemin etüt raporu
- Yapı Denetimce onaylı Projeler (5 Takım)
- Noter tasdikli Yapı denetim izin belgesi sureti
- Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı 
- Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme 
- Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
- Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz ( aslını ibraz etmek kaydı ile sureti )

Yorum Yapmak için Tıklayınız.