Çalışmalarımız

Yapı Kullanma İzin Belgesi

10 Şubat 2016 Saat: 18:31
Açıklama : Ruhsat süresi içinde inşaatın sahibi veya vekili bir dilekçe ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`ne başvurulmalıdır. 
 
İstenen Belgeler;
- Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlularından binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığını belirten teknik rapor,
- Sosyal Sigortalar Kurumu`ndan Sigorta Borcu Yoktur yazısı,
- Vergi Dairesi`nden 2 Nolu Harç Ödendi Belgesi,
- Binada sığınak olması durumunda Sivil Savunma Müdürlüğü`nden Sığınak Uygunluk Raporu,
- Binada yangın merdiveni olması durumunda İtfaiye Müdürlüğü`nden Yangın Merdiveni veya Yangın Holü Uygunluk Raporu
Yorum Yapmak için Tıklayınız.