Faaliyetlerimiz

Uygulama İmar Planı Değişikliği

Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Ferah Mahallesi 840 Adanın bir kısmına ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin askı tutanakları 15.12.2022 ve 13.01.2023 tarihleri arasında (başlangıç ve bitiş günleri de dâhil olmak üzere) bir aylık (30 gün) süre ile Dursunbey Belediyesi ilan panosunda 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca duyurulur. Askı süresi içerisindeki itirazlar Balıkesir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ve/veya Dursunbey Belediye Başkanlığı’na yapılabilecektir.

15 Aralık 2022 Saat: 21:56
Yorum Yapmak için Tıklayınız.